AFBOUW BEGELEIDING.

Een goede voorbereiding voor en tijdens de af- bouw van een schip of ander soortig project is van cruciaal belang.

Om een project binnen de gestelde doelen, bijvoorbeeld financieel als tijdsplanning af te ronden moet er zowel tussen opdrachtgever aannemer en onderaanmer nauwkeurig worden samengewerkt.

Coaching en begeleding door C- Systems tijdens het gehele project kan dan leiden tot het gewenste eind product.

Tijdens een vrijblijvend, persoonlijk gesprek vertellen wij graag wat wij voor u kunnen betekenen.